ድልድይ / Dildiy – በአውሮፓ የኢትዮጵያዊያን መድረክ / Forum of Ethiopians in Europe

ድልድይ / Dildiy – በአውሮፓ የኢትዮጵያዊያን መድረክ / Forum of Ethiopians in Europe

ውይይት / Discussion 

ኮንፈረንስ እና መግለጫዎች

Conferences and statements

ስብሰባ Conference

የጽንፈኝነት አደጋ በዛሬይቱ ኢትዮጵያ/ The risk of extremism in today’s Ethiopia  (March 2023)

International Women’s Day – Ethiopian Women: Heroines and Victimes

(April 2022)

 ምርጫ 2013 የተጋርጡበት ፈተናዎችና የመፍትሄ አቅጣጫዎች

Election 2013 – Challenges and Perspectives (May 2021)

ምርጫ 2013 በፖለቲካ ፓርቲዎች እይታ/ 2013 Election from Poletical Parties Perspective (April 2021)

የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታና የመፍትሄ አቅጣጫዎች/ The Current Situation of Ethiopia and  Possible Solutions (November 2019)